Sanny16

79 tekstów – auto­rem jest San­ny16.

Nic się nie stało, Ziemia się da­lej kręci. 

myśl • 4 października 2017, 23:11

Ludzie się zmieniają, ale nikt nie uwie­rzy, że z gor­sze­go na lepsze. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 kwietnia 2015, 08:37

Pożegnanie

Chy­ba czas na pożeg­na­nie z Tobą. Już za 20 dni mi­nie rok odkąd Cię poz­nałam. Przyz­nam to był rok pełen wrażeń, pełen chwil dob­rych i złych, łez i uśmiechów, nadziei i zawodów. [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2015, 09:47

Wyznanie

Zu­pełnie nie wiem jak to wszys­tko ująć w słowa. Dla­tego te­raz wyłączam mózg i urucha­miam ser­ce. Więc… Jes­teś dla mnie naj­ważniej­szą osobą. Jes­teś mi pot­rzeb­ny jak po­wiet­rze. Nie pot­ra­fię bez Ciebie żyć. [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2015, 00:20

Nie ważne, że nie wychodzi. Ważne, że się lu­bi to co się robi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 marca 2015, 20:56

Nie proś o przy­goto­wanie obiadu jeśli nie będziesz go jadł. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2012, 23:13

Bo zaz­drość ro­bi z ludzi bydło, które po­wie wszys­tko by tyl­ko oso­ba której zaz­droszczą stra­ciła wszystko. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 21 czerwca 2011, 22:30

Uważaj co mówisz, bo się wśród słów szyb­ko zgubisz. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 19 maja 2011, 20:20

Księżniczka znów zos­tała na lodzie, dob­rze że w dzieciństwie nau­czyła się sa­ma jeździć na łyżwach. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 19 kwietnia 2011, 15:07

Oczy

Już nie zo­baczysz błys­ku w moich oczach,
Za­mykam je na zawsze,
W końcu po co mi one, sko­ro na ciebie nie patrzę. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 12 kwietnia 2011, 13:19

Sanny16

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sanny16

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2017, 12:52nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nic się nie stało, [...]

4 października 2017, 23:11Sanny16 do­dał no­wy tek­st Nic się nie stało, [...]

1 kwietnia 2015, 11:09Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Ludzie się zmieniają, ale [...]

1 kwietnia 2015, 09:28krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie się zmieniają, ale [...]

1 kwietnia 2015, 08:42tomek43i sko­men­to­wał tek­st Ludzie się zmieniają, ale [...]

1 kwietnia 2015, 08:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ludzie się zmieniają, ale [...]

1 kwietnia 2015, 08:37Sanny16 do­dał no­wy tek­st Ludzie się zmieniają, ale [...]